2 maart 2009

Nieuwbouw Plaza Futura

  1. We stellen eenmalig 10 mln. (8 mln. van gemeente en 2 mln. SRE gelden) beschikbaar om een nieuw Plaza te bouwen. Dit gaat Trudo voor dat geld doen. Daar moeten ze het mee doen, dat wordt nooit meer. Dat is anders dan wanneer we een nieuwbouw financieren waar de budgetten steeds kunnen worden overschreden en waarbij de gemeente dan steeds voor de nieuwe tekorten kan opdraaien. In dit plan treedt de gemeente niet op als bouwheer. Deze 10 mln. zijn in 2002 al vastgesteld en in 2006 nog eens opnieuw bevestigd.
  2. De exploitatie (en daarmee het risico) wordt in tweeën gesplitst: de commerciële exploitatie en de culturele exploitatie.

Commercieel: machinekamer wordt door Trudo opgeknapt tot horecagedeelte en omzetgerelateerd verhuurd aan Plaza Futura.  De commerciële winsten kunnen door Plaza worden ingezet om de culturele exploitatie rond te krijgen. Cultureel: Trudo bouwt met de 10mln. van de gemeente de film/theaterzalen en verhuren die om niet aan Plaza. Hierdoor wordt de culturele exploitatie voor Plaza haalbaar. Wat er in feite gebeurt is zeer wenselijk: de commerciële en culturele boekhoudingen worden uit elkaar gehaald, waardoor het overzichtelijker wordt waar de gemeente voor verantwoordelijk is (namelijk de culturele activiteiten). Daarvoor blijft subsidie bestaan, maar die zal nooit hoger worden dan het thans beschikbare subsidiebudget . Het probleem is nu dat het voorstel niet erg duidelijk is uitgewerkt, omdat het afspraken betreft die in de komende maanden uitonderhandeld moeten worden en contractueel moeten worden vastgelegd voor 25 jaar. De rekenkamercommissie heeft gelijk wanneer ze stelt dat er geen exploitatietoets onder dit voorstel ligt.

De onderbouwing van het raadsvoorstel is inderdaad erg mager. Wat het college in feite vraagt van de raad is: geef ons de toestemming om met de door u vastgestelde kaders de onderhandelingen met Trudo te voeren en het contract verder uit te werken. Mijns insziens had alle discussie over de communicatie en informatievoorziening voorkomen kunnen worden als het plan tijdens een uitgebreide presentatie aan de commissie was voorgelegd, in aanwezigheid van de betrokken partijen: wethouder, ambtenaren, Trudo en Plaza Futura. Dan had de commissie vervolgens een eerste indruk kunnen krijgen, vragen kunnen stellen en kunnen aangeven waar de ‘pijnpunten’ liggen. Vervolgens hadden deze opmerkingen in de uitwerking van een raadsvoorstel meegenomen kunnen worden. Wat er nu gebeurt is dat er (weer) een negatieve cultuurdiscussie is ontstaan. Het gaat weer over wat het allemaal moet kosten. Terwijl er een prachtig plan ligt dat bij uitstek aanleiding had kunnen geven tot een positief, constructief debat over een nieuwe culturele voorziening in onze stad.