19 april 2010

Nieuw: twee VVD-wethouders in Eindhoven

De onderhandelingen over een coalitieakkoord, de nieuwe wet­houders en de portefeuilles wor­den geleid door een ingehuurde formateur, Annemiek Toonen. Het is de bedoeling dat kandidaten en concept-coalitieprogramma op vrij­dag 23 april gepresenteerd worden. De onderhandelaars van de vier coalitiepartijen schrijven verder dat er deze week een eerste kennis­makingsbijeenkomst met het be­oogde nieuwe college is. Dat is een vertrouwelijk overleg. Plaats en da­tum worden niet bekendgemaakt. Deze week wordt tevens de tekst van het coalitieakkoord opgesteld.

 

Eindhoven wil de nieuwe wethou­ders op 27 april installeren. Van de 45 raadszetels gingen er 10 naar de PvdA, 8 naar de VVD, 6 naar D66 en 4 naar GroenLinks. Voor het eerst komt het CDA in Eindhoven niet in het college.

Corrie de Leeuw