19 maart 2009

Nader onderzoek naar heien in Stadionkwartier

Stel, we zouden de werkzaamheden nu stilleggen en na enige tijd blijkt er wel alternatieve methode te bestaan maar die is niet uitvoerbaar vanwege grote risico’s zoals toekomstige gebreken, wateroverlast of er is geen bouwer te vinden die de fundering wil maken omdat het werk niet te verzekeren is. De bewoners zijn dan op geen enkele manier geholpen, de huidige manier van heien zal na verloop van tijd weer worden opgestart en zij zullen nog langer in de herrie moeten zitten. Een andere afweging die de PvdA heeft gemaakt is de kans op forse schadeclaims als de bouwwerkzaamheden nu worden stilgelegd zonder enig perspectief van een mogelijke oplossing en ook daar zijn de bewoners en de stad niet mee geholpen. Kortom, als blijkt dat er weldegelijk een methode is die minder lawaai maakt, minder trillingen veroorzaakt en zonder veel extra risico’s kan worden ingezet, dan willen we met die informatie een nieuw afweging maken. Met de belofte van het college dat we maandag aanstaande al een voorstel krijgen over mogelijke alternatieve oplossingen, heeft de PvdA ervoor gekozen om die informatie eerst af te wachten en dan een keuze te maken waarin alle belangen goed worden afgewogen. Wél hebben we een enorme les geleerd! Voor de toekomst willen we op voorhand veel beter vastleggen welke hinder toelaatbaar is en daar zal iedere bouwer in de stad Eindhoven zich aan moeten houden, maar ook daar zijn de bewoners van het Philipsdorp op dit moment niet mee geholpen.