29 mei 2013

Motie tegen privatisering schiphol

18 september 2006
20060918.jpgGroenLinks, SP en PvdA in Eindhoven zullen tijdens de raadsvergadering aanstaande dinsdag een actuele motie indienen waarin zij de Eindhovense raad vragen zich uit te spreken tegen de voorgenomen privatisering van Schiphol.

Meerderheidsbelang Eindhoven Aiport
Schiphol heeft op dit moment een meerderheidsbelang van 51 % in Eindhoven Airport. De drie partijen vrezen dat privatisering van Schiphol en de daaraan gekoppelde gedeeltelijke privatisering van Eindhoven Airport zal leiden tot een situatie waarin publieke belangen zoals veiligheid, geluidshinder of milieu ondergeschikt worden aan het bedrijfsbelang: winst maken.

Eindhoven officieel geen partij bij Schiphol
Alhoewel de gemeente Eindhoven geen aandeelhouder is in Schiphol en dus officieel geen partij is in de onderhandelingen over privatisering, zijn de drie partijen toch van mening dat het Eindhovense college van B&W alles in het werk moet stellen om het publieke belang van de stad en haar inwoners veilig te stellen. Daarom moet het college volgens de partijen alles doen om privatisering van Schiphol tegen te gaan.

Steun aan Amsterdam, Rotterdam
De drie zien hun motie als steun in de rug van de Amsterdamse en Rotterdamse stadsbesturen, die zich eerder tegen privatisering uitspraken. GroenLinks, SP en PvdA hebben samen een nipte meerderheid van 1 zetel in de Eindhovense gemeenteraad. De tekst van de motie en de toelichting hierop, kunt u hieronder downloaden (PDF, 60 kb):