29 mei 2013

Motie leefgeld aangenomen

Motie leefgeld aangenomen
11 april 2007
altTijdens de raadsvergadering van 3 april heeft de PvdA samen met de SP een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om asielzoekers die in afwachting zijn van de landelijke pardonregeling te voorzien van leefgeld. Ook in Eindhoven verblijven asielzoekers die onder de criteria van de nieuwe pardonregeling zullen vallen.Deze mensen mogen momenteel niet werken en krijgen geen uitkering. Daardoor kunnen zij niet in hun levensonderhoud voorzien. Het is niet logisch dat de mensen die in aanmerking komen voor de pardonregeling een aantal maanden moeten wachten totdat ze uitkeringsgerechtigd zijn of dat ze mogen werken. Het is daarom belangrijk dat de asielzoekers voldoende inkomsten hebben om op een fatsoenlijke manier te kunnen leven. Hiermee kunnen ze de tijd kunnen overbruggen totdat de pardonregeling daadwerkelijk in werking treedt.Met de motie wordt het college tevens opgeroepen om de financiële middelen te verhalen op het Rijk. Daarnaast heeft de PvdA raadsvragen gesteld over de mogelijkheden voor hoger opgeleide asielzoekers om in plaats van verplicht aanvaardbaar werk, de studie af te ronden die zij in het land van herkomst hebben moeten beëindigen. We wachten op de antwoorden van het college. Mocht het zo zijn dat deze vluchtelingen hun studie niet kunnen afronden dan zullen wij overwegen om daar ook een motie voor in te dienen. Vooral in onze regio waar kenniseconomie centraal staat hebben we alle mensen nodig die daar een steentje aan bij kunnen dragen. Daarom is het belangrijk de hoger opgeleidde allochtonen daarbij te betrekken door hen de mogelijkheid te geven om hun studie af te ronden.