13 mei 2005

Modern oud worden: een zorg!?

Gelukkig is er een grote groep ouderen die uitstekend voor zichzelf kan en wil zorgen, zowel fysiek als financieel. En gelukkig zijn er veel ouderen die gesteund worden door hun familie of omgeving.

Helaas geldt dat niet voor iedereen. Het merendeel van de aanwezigen, veelal ervaringsdeskundigen, ziet de toekomst voor ouderen met een laag inkomen of met een beperkt sociaal netwerk met zorg tegemoet.

Genoemde argumenten: niet iedereen is in staat (gebrek aan mondigheid of door schaamte) om zorg te vragen, zorg is niet altijd in de buurt, zorg is niet voor velen onbetaalbaar, niet altijd is de juiste zorg voor handen. De meer vermogende oudere zal in staat zijn om voldoende zorg in te kopen of een aangepaste woning te krijgen.

Een aantal gemaakte opmerkingen:

  • Als fundamentele zorg noodzakelijk is, is informele zorg niet gegarandeerd of niet voldoende om aan de zorgvraag te voldoen;
  • Overheidsbeleid is paradoxaal: aan de ene kant wordt een beroep gedaan op zelfredzaamheid en vermaatschappelijking, terwijl er aan de andere kant bezuinigd wordt op vrijwilligerswerk, tarieven van thuiszorg en kosten van zelfhulpmiddelen verhoogd worden en gestimuleerd wordt dat mogelijke mantelzorgers langer in het arbeidsproces moeten blijven;
  • Vermaatschappelijking leidt voor deze mensen tot meer in plaats van minder eenzaamheid;
  • Tweedeling dreigt tussen meer en minvermogende ouderen;
  • WMO zal de problemen eerder groter dan kleiner maken;
  • Het thuis blijven wonen van ouderen wordt te veel ge