9 december 2008

Mittendorf moet van cultuur haar sport maken

In dezelfde commissievergadering van 11 november werden de plannen voor de nieuwe Fontys Sporthogeschool in de Genneperparken gepresenteerd. Een meerderheid van de partijen, ook de PvdA, vindt de komst van deze school een prachtige kans voor onze stad. Er moet weliswaar nog wat nagedacht worden over de inpassing in het gebied, verkeersafwikkeling en financiën, maar de intentie is goed. Tijdens deze presentatie wordt duidelijk dat de gemeente de sportaccomodatie zal gaan bouwen voor een bedrag van 7,5 miljoen. Er wordt hiervoor door de gemeente geld gezocht bij andere partijen zoals provincie en bedrijfsleven. Planning is om de school in 2012 in gebruik te nemen. Een doorlooptijd van de plannen waar Plaza Futura jaloers op mag zijn. Maar wat een schrijnend contrast met de houding t.o.v. een culturele instelling! De sportschool is een pracht kans voor de stad. Maar Is een instelling als Plaza Futura dat op haar manier dan niet? Het wordt hoog tijd dat wij in deze stad de waarde van cultuur veel meer als vanzelfsprekendheid accepteren en we als gemeente daar net zo hard onze stinkende best voor doen. Waarom niet nagedacht over hoe we een film-theaterhuis wél kunnen realiseren, zonder dat daar direct meer geld van de gemeente bij moet? Natuurlijk moeten we lering trekken uit eerder gemaakte fouten, maar moet dat automatisch betekenen dat we ineens geen afspraken nakomen? Het is maar net hoe graag je iets wilt. De discussie over cultuur moet maar eens naar een hoger plan worden getrokken. Niet altijd alleen over wat het kost, maar ook eens over wat cultuur voor onze stad oplevert.  Deze twee onderwerpen in een vergadering brachten mij op de dringende wens dat de verantwoordelijk wethouder ook van cultuur maar eens “haar” sport moet maken.

Mieke Verhees
Gemeenteraadslid voor de PvdA