25 november 2010

Minder regels voor kienen in Eindhoven

Met de nieuwe regeling hoeven verenigingen de geplande kienbij­eenkomsten nog maar één keer per jaar kenbaar te maken en ook nog maar één keer verantwoor­ding af te leggen. Een vereniging die 24 bijeenkomsten per jaar houdt, bespaart zo per jaar 456 eu­ro. Wethouder Mary Fiers is niet bang dat de vereenvoudigde regels tot meer misbruik zullen leiden. „We kunnen bij misstanden ge­woon blijven handhaven en dat doen we uiteraard ook.”

 

Volgens Fiers is de nieuwe regeling vooral een tegemoetkoming aan de kleine verenigingen. „We heb­ben soms de neiging om de we­reld in te richten naar de vijf pro­cent die overal misbruik van maakt, maar het kan ook anders. Dat willen we hiermee laten zien.”

Ad de Koning