6 november 2009

Meerjarenbegroting 2010 – 2013

Daarnaast constateren we tot ons genoegen dat ons initiatief van vorig jaar om School23 overeind te houden, waardoor meer jongeren kans krijgen om een opleiding te volgen, in deze begroting gecontinueerd wordt.

Ook zien we terug dat dit college alsnog geld heeft weten vrij te maken voor de sportverenigingen door de Eindhovense Sportraad te ondersteunen bij haar professionalisering. De komende 3 jaar kan de ESR zich waarmaken richting de sportclubs, juist nu deze het financieel maar zeker ook organisatorisch moeilijk hebben.

Het college slaagt erin een sluitende meerjarenbegroting neer te leggen, zonder een algemene stijging van lasten en zonder een onverantwoorde inbreuk op de reservepositie. Dat is op zich een prestatie. Om deze begroting sluitend te maken valt niet te ontkomen aan bezuinigingen. Bij de Kadernota hebben wij via een amendement een systematiek voorgesteld die wat ons betreft ook nu de meetlat is en dat ook in de toekomst zal zijn. In deze systematiek wordt er eerst gesneden in eigen vlees, voordat succesvol bestaand beleid aangetast gaat worden of voordat we mogelijk offers van inwoners gaan vragen.

Met deze redenering is het ons gelukt een aantal door het college voorgestelde bezuinigingen van tafel te halen, zoals bezuinigingen op het terrein van opbouwwerk en seniorenwerk en sluiting van sporthal de Haagdijk in Tongelre. Daarnaast maakten wij een begin met noodzakelijke bezuinigingen ten aanzien van de steeds groter wordende post