21 april 2010

Meerhoven krijgt toch N2- aansluiting

Samen met Leefbaar Eindhoven diende de SP hier een motie over in. Net als veel bewoners van Gras­rijk en de directie en het bestuur van de brede school (spilcentrum Grasrijk) wilden de indieners van de motie toch liever kiezen voor de variant waarbij de Noord-Bra­bantlaan zijn aansluitingen op de N2 behoudt. Als de Meerhoven­dreef op de N2 wordt aangesloten, wordt de Noord- Brabantlaan er van losgekoppeld. De beoogde nieuwbouw voor het spilcentrum komt vlak naast de Meerhoven­dreef.

Volgens wethouder Mary Fiers maakt het voor de drukte niet veel uit of de Meerhovendreef die aan­sluiting krijgt of niet. De PvdA was het met haar eens. Raadslid Arnold Raaijmakers baseerde zich op door het college voorgelegde cij­fers toen hij zei dat het uiteinde­lijk gaat om een verschil van één auto per minuut. In beide scena­rio’s wordt het trouwens een erg drukke weg. En dus zullen maatre­gelen getroffen worden als stil as­falt en strenge handhaving van de snelheidslimiet (50 kilometer per uur).

Maar voorstanders van de SP/ Leefbaar-motie hechtten wei­nig geloof aan die cijfers. „U kunt vertellen wat u wilt. Ik heb daar zo mijn gedachten over”, zei Rudy Re­ker (LPF). De indieners van de mo­tie kregen steun van Trots op Ne­derland, LPF en Ouderen Appèl. Samen vertegenwoordigen ze vijf van de tien partijen in de raad. Maar het zijn wel de kleine par­tijen, en dus slechts goed voor elf van de 45 stemmen.

Corrie de Leeuw