9 december 2005

Meerhoven

De Partij van de Arbeid heeft zich de afgelopen maanden verzet tegen de knip in de Sliffertsestraat. Het college van B&W heeft echter besloten de knip, zij het tijdelijk, toch te plaatsen. De gevolgen hiervan (chaos en verkeersovertredingen) worden op dit moment door de Meerhovenaren aan den lijve ondervonden.
Volgens de PvdA zijn er voldoende alternatieven te bedenken om de wijk autoluw te maken zonder de gewraakte knip. De partij zal hierover begin 2006 een initiatiefvoorstel indienen.

De actie van de PvdA begint zaterdag om 13:00 uur.

Mary Fiers