26 augustus 2010

Meer fietsenrekken aan noordzijde NS- station

Het college benadrukt wel nog­maals dat er eerst voldoende stal­lingen in de stad moeten zijn, voordat met de daadwerkelijke handhaving wordt gestart. Om die reden zijn er eerder dit jaar aan de centrumzijde van het station al fietsenrekken bijgeplaatst. De be­waakte betaalde fietsenstalling on­der het station hadden al plaatsen genoeg, stelt het college van B en W. En met de opening van de gra­tis fietsenstalling op het 18 Septem­berplein en de nieuwe elektroni­sche rekken op verschillende plek­ken in de stad is het stallingspro­bleem in het centrum opgelost. Ook aan de noordkant van de Woenselse Markt is volgens het college voldoende stallingscapaci­teit.

De gemeente gaat voordat tot handhaving wordt overgegaan, eerst waarschuwingsborden plaat­sen. Daarna worden fietsers die hun rijwiel op een ongewenste plek stallen, zoveel mogelijk op hun gedrag aangesproken. Ook worden er campagnes gevoerd en flyers verspreid om fietsers op de stallingen te wijzen.

Ad de Koning