7 september 2004

Maatschappelijke verkenning PvdA naar voortijdig schoolverlaten

Tijdens deze maatschappelijke verkenning (donderdag 14 en vrijdag 15 oktober) willen we van betrokkenen horen hoe zij het gemeentelijk beleid op dit gebied ervaren: wat gaat goed en wat kan beter. Gedurende deze twee dagen gaan verschillende kleine groepjes van PvdA-leden op bezoek bij / gesprekken voeren met betrokken partijen, zoals: scholen, leerlingen, ouders, hulpverlenende instanties, gemeentelijke diensten, leerwerktrajecten, uitkerende instanties, politie, enz..

Aan de planning van deze twee dagen wordt momenteel hard gewerkt. Op zaterdag 16 oktober sluiten we af met een gezamenlijke slotbijeenkomst. Afhankelijk van onze bevindingen zal de fractie verdere aktie ondernemen. Zin om mee te doen? Opgeven kan bij ondergetekende (natuurlijk ook per dag of dagdeel!). Er sprake van een ochtend-, middag- en avondprogramma.

Mary fiers,
Raadslid