16 september 2010

Lesje begrotingsdiscipline

Maar er is hoop, gezien de diag­nose die Depla stelt. In Eindho­ven is altijd erg creatief met de begroting omgesprongen. De begroting was er niet om na te leven, maar vooral om ervan af te wijken door met allerlei pot­jes te schuiven. Eindhoven kon zich dat veroorloven dankzij de eigen reserves en bijvoorbeeld meevallers uit Den Haag. Maar die tijd is volgens Depla voorbij nu er de komende jaren flink bezuinigd moet worden.

De gemeente Eindhoven moet – met andere woorden – leren wat begrotingsdiscipline is. Als wethouder van financiën staat Depla voor de lastige opgave om duidelijk te maken dat de begroting sturend moet zijn.

Het onder controle krijgen van de post inhuur van externe krachten kan een aardige testca­se voor hem zijn.