25 februari 2010

Lekken Airport advies wekt wrevel college

 

Bij de start van het overleg is afge­sproken dat de tafelgenoten „de vertrouwelijkheid van de overlegta­fel respecteren en dat tussentijds niet naar buiten wordt gestapt. De enige die communiceert over de (tussen)resultaten en het proces is de heer Alders”, aldus B en W. „Het mag duidelijk zijn dat wij het niet nakomen van de afspraken door onze tafelgenoten zeer be­treuren.”

Het college wil niet inhoudelijk in­gaan op de kwestie. De vraag van de PvdA welke gevolgen het open­baar worden van het concept-ad­vies voor het overleg heeft, blijft dan ook onbeantwoord.

Rob Burg