14 december 2010

KWS Belangengroep ’t Ven Stankvrij blijft ijveren voor verplaatsing van asfaltcentrale

Zelfs vanuit deWelschap­sedijk en omgeving kwamen er klachten.”

Dat heeft alles te maken met de verhoging van de pijp – inclusief het gebouw eronder nu 50 meter hoog – waardoor de rook over een grotere afstand wordt verspreid, zegt Sodenkamp. „Maar als de wind wél in onze richting staat, ruik je net zoveel als voorheen.

Het heeft echt helemaal niets geholpen. We kunnen nog steeds niet buiten in onze tuin zitten, zonder misselijk te worden en keel- en hoofdpijn te krijgen van die vieze lucht.”
Volgens een inventarisatie van de provincie Noord-Brabant, die de vergunning aan KWS heeft ver­strekt, is het aantal klachten na de verhoging van de pijp afgenomen. „En daarmee is voor haar de zaak afgedaan. Maar voor ons niet!”, zegt Sodenkamp, die haar strijd tegen de asfaltcentrale met niet aflatend fanatisme voortzet.

„De vergunning rammelt aan alle kanten.” Ze wijst op een passage in het stuk, waarin staat dat de ‘uit­tredende lucht en aanwezige stof­fen daarin geen hinder mogen ver­oorzaken buiten de inrichting’.

Een dode letter, vindt de strijdbare Strijpse: „Er zijn niet eens sancties aan verbonden. En dus is er ook niet op te handhaven.”

Samen met de belangengroep blijft ze ijveren voor verplaatsing van de fabriek, die volgens de Hinderatlas – een gemeentelijk onderzoek uit 2009 naar stankoverlast in de stad – voor verreweg de meeste klachten zorgde. Begin maart werd Sodenkamp voor de PvdA in de gemeenteraad gekozen. Ze hoopt binnen haar partij – en de rest van de raad – steun te krijgen voor verplaatsing van KWS.

Tot drie keer toe is in de zomer een ambtenaar van de SRE Milieudienst langs geweest voor een controle. Sodenkamp: „Die man constateerde zelf dat het stonk.” De ambtenaar in kwestie wil niet ingaan op het relaas van Sodenkamp en verwijst naar de opdrachtgever, de provincie Noord-Brabant. Die kon gisteren (nog) niet reageren.

Rob Burg