15 juni 2009

KNAP

In oktober 2008 wilde het college bezuinigen op KNAP. Op initiatief van de PvdA, gesteund door GL, werd die bezuiniging voor een jaar uitgesteld zodat de maatschappelijke effecten inzichtelijk gemaakt zouden worden. Nu hebben wij inzicht in die maatschappelijke effecten. Daaruit blijkt die effecten groot zijn want 75% van de schoolgaande kinderen doet maximaal 3 keer per jaar mee. Een bezuiniging op KNAP zou dus betekenen dat deze kinderen minder goed en minder frequent zullen worden bereikt. In feite pleiten de cijfers en effecten juist voor het behoud van KNAP!

Daarom heeft de PvdA de wethouder gevraagd waarom zij de bezuinigingen toch wil doorzetten en of en hoe ze de positieve effecten wil behouden. De wethouder heeft toegezegd haar plannen voor het einde van dit schooljaar aan de commissie voor te leggen. Op aandringen van de PvdA heeft ze gegarandeerd dat de kinderen van zeventien basisscholen in Eindhoven in ieder geval na de zomervakantie mee kunnen doen aan de naschoolse activiteiten van ‘KNAP’.