30 januari 2006

Kansen voor Antilliaanse jongeren

 

Begeleiding en clienten MAJ. Gevolg: waar het al lastig is voor jongeren om stageplekken voor een ROC-opleiding te krijgen, is het voor Antilliaanse jongeren nóg lastiger. De situatie is zo erg dat jongeren onder een andere naam solliciteren omdat er dan tenminste een kans is op een gesprek.  Want zonder stage-plek kom je de opleiding niet eens op. Dezelfe imago-kwestie speelt -zo bleek ook al uit een onderzoek van het SCP- op de arbeidsmarkt. PvdA-lijsttrekker Gaby van den Biggelaar: "De jongeren die door MAJ geholpen worden, moeten vaak veel problemen overwinnen om hun leven weer op te kunnen pakken. Het is niet zo dat ze doodgeknuffeld worden. Iedereen die dat denkt zou maar eens met deze jongeren moeten ruilen. Het minste wat deze mensen verdienen is een gelijke kans op een stage of op een baan. Als we dat niet voor elkaar krijgen ontbreekt voor deze jongeren ieder perspectief. Dat de-motiveert natuurlijk enorm."

Naast deze problemen werd er ook gesproken over het nieuwe zorgstelsel. Een aantal inwoonsters van het kindmoederhuis van MAJ rekende voor hoe ingrijpend financiele gevolgen voor hen zijn: al gauw € 600,- per jaar. Kamerlid Martijn van Dam vertelde dat de PvdA daarom een groter deel van de premie inkomensafhankelijk wil maken. Ter afsluiting kreeg de PvdA-delegatie één hartekreet mee: "Doe niet mee aan die spierballentaal. De verharding die ontstaat ten aanzien van bepaalde groepen in onze maatschappij lost het probleem niet op. Erger nog: het maakt het ontsnappen aan uitzichtloze situaties alleen maar lastiger."