29 mei 2013

Kamerleden in bijzondere wijken

16 februari 2007
altVan Dam en Depla
‘Wijkvernieuwing’ is een prominente doelstelling van het college en het gemeentebestuur van Eindhoven maar ook een bijzonder aandachtspunt voor de komende regeerperiode. Kortom reden genoeg voor Staf Depla en Martijn van Dam, beiden lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, om op werkbezoek naar Eindhoven te komen. Afgelopen maandag 12 februari, hebben we met een delegatie onder leiding van de wethouders Fiers en Van Merrienboer, locaties bezocht zoals Bloemenbuurt Zuid, winkelstrip de Boulevard-Zuid, Woensel-West, Tongelre en Strijp S. Samen met bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van corporaties en raadsleden raakten we in gesprek over toekomstige wijken in Eindhoven waar de leefomgeving driegt te verloederen. Uitgebreid is gesproken over de verantwoordelijkheid van de burger bij gebruik van een woning en betrokkenheid bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte, immers ‘grote eigen verantwoordelijkheid’ betekent vaak dat de bewoners zuiniger zijn op hun eigen woning en de ruimte waarin ze leven en elkaar ontmoeten. De corporatie Domein gaf aan dat in de bloemenbuurt-zuid 72% van de bewoners deze eigen verantwoordelijkheid wil hebben wat natuurlijk een hoog percentage is. Voor de corporatie mag dit aantal overigens nog wel hoger worden. Punt van zorg is het trage tempo waarin daadwerkelijk zichtbare veranderingen gaan plaatsvinden. Juist in die periode totdat de sloop en de bouw gaat starten, moet juist extra aandacht zijn voor onderhoud en een prettige leefomgeving, Tijdens het bezoeken van de verschillende wijken wordt ook gesproken over de rol die het rijk, corporaties en de gemeente in de toekomst gaan spelen als het gaat over het herstructureren van wijken. Wat opvalt is dat de wethouders specifieke aandacht vragen voor de woonwensen van de Eindhovense inwoners omdat hun inbreng van groot belang is voor toekomstvaste en sterke buurten en wijken, terwijl de tweede kamerleden zich afvragen welke criteria geformuleerd moeten worden om op een redelijke en rechtvaardige wijze het geld over de steden te verdelen die nu in de nieuwe regering worden uitgetrokken voor het verbeteren van wijken. Wellicht is het een idee om deze beide invalshoeken in elkaar te schuiven, immers de gebruikers van een buurt of wijk weten zelf uitstekend waar en wanneer actie ondernomen moet worden om de leefbaarheid te verbeteren en te versterken. Kortom uitermate interessant om met twee collega politici van de PvdA op werkbezoek in Eindhoven te gaan, vooral ook nu een PvdA minister in de regering zal deelnemen met specifieke aandacht voor wijkverbetering!

Marjon Vissers