15 juni 2009

Jongerenwerk staat er nu!

Voor de PvdA is het jongerenwerk een basisvoorziening voor de stad waar alle jongeren recht op hebben. De jongerenwerkers zijn belangrijk voor de stad omdat ze met hun poten in de modder staan, dicht bij de jongeren. Enerzijds helpen ze jongeren die problemen hebben en anderzijds moedigen ze jongeren met talenten aan om het maximale uit zichzelf te halen. Daarmee zorgen ze voor een goede vrijetijdsinvulling van veel jongeren in Eindhoven.

Vaak wordt het jongerenwerk geassocieerd met problemen in de wijken waardoor juist de successen van het jongerenwerk onderbelicht blijven. E