1 juli 2010

Jawoord voor ’t laatst in De Burgh

De ka­pel wordt gerenoveerd en krijgt een andere bestemming. Terwijl in de meeste andere ge­meenten al jaren meer keuzevrij­heid voor een trouwlocatie be­staat, is dit in Eindhoven nog al­tijd niet geregeld. In januari van dit jaar stuurde het vorige college van burgemeester en wethouders een voorstel naar de raad, maar dit werd door burgemeester Rob van Gijzel weer teruggetrokken. De raad vond het voorstel niet goed. Ook was er tussen de toenmalige coalitiepartijen geen overeenstem­ming. Het college wilde het Philips Stadion, Museum Kempenland en het Historisch Openlucht Museum (HOME) aanwijzen, naast het stad­huis. Het CDA was en is geen voor­stander van ‘ pretlocaties’ en vond alleen de Steentjeskerk (Kempen­land) een waardige alternatieve plek. De PvdA wilde wel veel meer vrijheid geven in de keuzes, maar de trouwparen moesten in het Philips Stadion niet gedwon­gen worden ook de catering daar af te nemen, vond de partij.

Het nieuwe college laat het voorlo­pig helemaal open. Het heeft een voorstel naar de raad gestuurd dat op 13 juli behandeld zou moeten worden. De raad wordt daarin ge­vraagd om te kiezen uit vier varian­ten: alleen het stadhuis, of meerde­re permanente locaties, met uit­wijkmogelijkheden, of de keuze van de locaties volledig vrij te la­ten. Namen van locaties worden niet genoemd. De bedoeling is dat vanaf 2011 alles duidelijk is.

Vandaag moet het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeente­raad, beslissen of dit voorstel ook werkelijk aan de raad wordt voor­gelegd. CDA-fractieleider Maarten Houben zegt alvast dat hij het in­houdelijk onvoldoende vindt om dat te doen. Mieke Verhees van de PvdA is wel tevreden. „Wij kun­nen nu een duidelijke keuze ma­ken en de burger meer vrijheid ge­ven.”

John Graat