27 juni 2005

Janssen legt voorzitterschap neer

De volledige tekst van de brief van Harry Janssen aan het presidium van de gemeenteraad vind u hieronder:

Aan het presidium van de gemeenteraad van Eindhoven
Stadhuisplein 1
Eindhoven
Eindhoven, 24 juni 2005
Betreft: voorzitterschap ruimtelijke pijler

Geacht presidium,

De behandeling van de Bose-studie in de commissie ruimtelijke pijler nog voordat deze de inspraak inging en de definitieve behandeling in de commissie in juni jongstleden en vervolgens de besluitvorming in de raad dd. 20 juni roepen bij mij als voorzitter van de ruimtelijke pijler de nodige vraagtekens op. Maar ook de wijze waarop gisteren in de regioraadsvergadering het Eindhovense standpunt werd verwoord kan mijn goedkeuring niet dragen en is tegen de in het presidium gemaakte afspraak over het minderheidsstandpunt. Op enkele van die vraagtekens zal ik kort ingaan.

In de commissie is de discussie omtrent Bose levendig en intensief gevoerd. De technisch voorzitter aanschouwt de inbreng van de diverse partijen en hoort ook de inbreng van de wethouder op waarde te schatten. Echter de voorzitter ziet ook wie het dossier kent, van binnen en buiten, ziet vertegenwoordigers van partijen die hierover iets in hun verkiezingsprogramma hebben staan en ziet wie het dossier niet kent of nauwelijks een standpunt weet te verwoorden. De wethouder verwoordt vaak dat het allemaal naar ons toe komt en laat ook blijken moeite te hebben met de verdediging van het standpunt van het DB van de regioraad.

De besluitvorming in het college laat zien dat de wethouder van Groen Links tegen het voorstel heeft gestemd. Daarna komt de laatste commissievergadering. Alle argumenten van de 4 partijen die tegen het besluit van het DB zijn worden nogmaals aangehoord door de andere partijen. De wethouder verwijt enkele woordvoeders te willen herkansen en de vergadering loopt bijna uit de hand.

Dan komt de raadsvergadering: 5 leden van de Eindhovense fractie (van PvdA, Groen Links, SP en Stadspartij) worden bij stemming vervangen. Hoewel ze tegen hebben gestemd zijn ze toch vervangen (een novum in de gemeentelijke democratie). De wijze waarop de voorzitter van de raad (de burgemeester) tijdens deze vergadering zijn verschillende rollen als voorzitter van het college, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de regioraad onvoldoende weet te scheiden stemt mij diep teleur.

In de regioraadsvergadering van 23 juni waren het andere fracties die de inbreng van de geroyeerde leden van PvdA en Groen Links en SP bedankten voor hun inzet in de regiocommissie en voor hun deskundigheid. Wat de voorzitter van de Eindhovense fractie had moeten doen, het minderheidsstandpunt met redenen onderbouwd verwoorden, hebben anderen gedaan. Wat is afgesproken in het presidium wordt niet nagekomen.

Ik betreur de gehele gang van zaken ten zeerste en kan mij niet verenigen met de zienswijze dat raadsleden die nauwelijks in staat zijn een standpunt te verwoorden nu worden aangewezen om als stemvee te dienen in de regioraad. Democratie is machtsvorming door een meerderheid maar met oog voor de minderheid. De minderheid werd het zwijgen opgelegd.

Na ampele overweging zie ik mij genoodzaakt mijn functie als technisch voorzitter van de commissie ruimtelijke pijler met onmiddellijke ingang ter beschikking te stellen.

H.M.P.F. Janssen
Raadslid PvdA