16 november 2010

Invulling TD-gebouw ongewis

Bij de alternatieve scenario’s gaat het enerzijds om instandhouding van de huidige situatie, waarbij de ambtenarij verspreid zit over twee locaties (Kennedy Business Centre en Stadhuisplein). In alternatief twee worden alle ambtenaren rondom het Stadhuisplein ondergebracht. In dat geval gebruikt de gemeente twee panden aan de noordzijde van het plein, die vorig jaar zijn aangekocht: het voormalige ABN-Amro (MO-gebouw) en het nabijgelegen TIO-gebouw aan het Begijnhof. Dat leek vorig jaar nog hét scenario te worden, betoogde de PvdA, die de archieven er nog maar eens op had nagekeken. „De aankoop is destijds gemotiveerd vanuit de gedachte dat we daar onze ambtenaren zouden onderbrengen”, wist Mieke Verhees (PvdA) „Waarom dan nu ineens die overhaaste switch naar het TD-gebouw? Dat gebouw wacht een dure en tijdrovende verbou­wing, voordat onze mensen daar terecht kunnen.” Van het leegstandsargument van het college dat achter de keuze voor ‘TD’ schuilgaat, is de PvdA evenmin overtuigd. Verhees: „Wie zegt ons dat de aangekochte gebouwen op het Stadhuisplein straks nog nodig zijn? Als dat niet zo is, zijn we alleen maar met leegstand aan het schuiven.”

De voorkeur van het college voor het TD-gebouw heeft vooral te ma­ken met de verwachte kostenbe­sparing. Die wordt bereikt doordat men straks efficiënter met de vier­kante meters ruimte omgaat. Ook dreigt het TD-gebouw leeg te blijven als de gemeente het niet zelf gebruikt. „We raken het aan de straatstenen niet kwijt”, liet wethouder Schreurs eerder weten. Volgens gemeentesecretaris Erik van Merrienboer kost de verhuizing naar ‘TD’ op korte termijn miljoenen euro’s, maar levert het op ter­mijn een besparing van minimaal een miljoen per jaar op. Het TD biedt plaats aan duizend werknemers.

San van Suchtelen