4 maart 2005

Intensivering aanpak dronken jongeren

Naast de strengere controles beloofd het college ook de problematiek nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de horeca-exploitanten: “De insteek is het nemen van de verantwoordelijkheid als (gezamenlijke) exploitanten voor een verantwoorde drankverstrekking. Dus geen dumpprijzen middels de zogenaamde happy hours, een duidelijke controle op leeftijdsgrenzen en voorkoming van dronkenschap bij jongeren.”

De PvdA is blij dat het college bereid is tot een intensievere aanpak van de problematiek maar is pas tevreden als dit ook tot concrete resultaten leidt. De fractie zal de ontwikkelingen op het Stratumseind en in de treinen dan ook op de voet blijven volgen.

Raadsvragen: Overmatig alcoholgebruik van jongeren op het Stratumseind