29 mei 2013

Het “Werkleerbedrijf” werkt nog niet naar behoren.

 

 
 
 
De PvdA onderschrijft ‘het vergroten van het activerende karakter vd bijstand”. Het Werkleerbedrijf  kan een goed middel zijn om werkzoekenden werkritme op te laten doen, te activeren en te stimuleren als opstap richting werk.  De cijfers laten echter zien dat veel aanvragers bij de voordeur al denken “geef mijn portie maar aan Fikkie”. Kortom het uitgangspunt om minder mensen uitkeringsafhankelijk te maken wordt mede door het Werkleerbedrijf behaald.

Maar we kregen uit de stad  veel klachten dat deelnemers wantrouwend en negatief worden benaderd op het ‘Werkleerbedrijf’. Daarnaast was er  kritiek dat het soort werk niet aansloot bij de interesse van een deelnemer en/of de cq vraag op de arbeidsmarkt. Ook kregen we situaties door  waarin  aan de voorkant niet goed werd geselecteerd zoals  een ex zzp-er die het hoofd niet meer boven water kon houden,  bijstand moest aanvragen en direct werd doorverwezen naar het Werkleerbedrijf met als argument dat hij werkritme op moest  doen. Verder werden kandidaten doorgestuurd waarbij  eerst andere problemen moeten worden opgelost voordat  ze überhaupt  kans (kunnen) maken bij een sollicitatie, zoals bv. kandidaten met psychische klachten Daarnaast vinden we het aantal baanvinders -ondanks de crisis- aan de lage kant.

Kortom het Werkleerbedrijf was naar onze mening wel  aan verbeteringen toe. In januari is op initiatief van de PvdA hierover in de gemeenteraad gesproken met wethouder List .
Zij is  voortvarend aan de slag gegaan en heeft 10 verbetervoorstellen in gang gezet. Waarvoor onze complimenten. De belangrijkste verbeteringen zijn wat ons betreft de andere manier van benaderen van kandidaten gedurende het traject:  motiverend en stimulerend ipv wantrouwend . Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld van de  kandidaat hetgeen bijdraagt op betere kansen bij een sollicitatie. , Een ander verbeterpunt waar we blij mee zijn is dat er  een onafhankelijke commissie gaat komen, waar deelnemers met klachten direct terecht kunnen. En wat ons betreft kunnen dat ook opmerkingen zijn over de bejegening. Tenslotte kun je net als een reguliere medewerker niet blijven doorwerken op een werkplek wanneer het daar niet veilig voelt.

Tot slot wil ik opmerken dat ook is gesproken over de duur van ‘werken met een uitkering’ en de mogelijke verdringing hierdoor van regulier werk op de arbeidsmarkt. Dit kon, lijkt ons,  niet de bedoeling zijn, en gelukkig is ook hier de wethouder het met ons eens. Dit geldt ook voor werken met behoud van uitkering. Voor de PvdA is dit alleen acceptabel als  dit regulier en dus betaald werk daadwerkelijk dichterbij brengt.
We zullen het ‘doorontwikkelde’ Werkleerbedrijf blijven volgen en beoordelen op zijn prestaties. Daarvoor zijn u signalen van belang, positief al dan niet negatief.
Opdat het Werkleerbedrijf werkzoekende daadwerkelijk en positief ondersteund bij het vinden van een baan.
 
Frank Depla