27 maart 2009

Heien niet stilleggen

Het college heeft in haar eerdere besluit terecht meerdere belangen afgewogen zoals; het belang van sociale woningbouw, het financiële nadeel bij stillegging en het belang van de omwonenden. De fractie van de PvdA heeft dezelfde afweging gemaakt. Wij ondersteunen dan ook met kracht de aanpak, de zorg en de aandacht die Mary Fiers voor de buurtbewoners heeft gehad en nog steeds heeft. Met de uitspraak van de rechter komt een einde aan de onzekerheid voor de bewoners van Philipsdorp. Vanaf nu staat maatwerk hulp voor de buurtbewoners centraal. Buurtbewoners die ernstig overlast hebben maar op deze uitspraak hebben gewacht  dienen snel en op maat geholpen te worden. Als PvdA laten we ons niet langer afleiden door D66 cs.; volksvertegenwoordigers die op het politieke toneel geen enkel ander belang behartigen dan dat van hun zelf, op een dossier waar mevrouw Schreurs (als oud-wethouder) zelf het ‘fundament’ voor heeft gelegd! De tekst van de uitspraak en het het vonnis kunt u in de onderstaande bijlagen lezen.