7 december 2004

Grote zorgen om situatie bij Loket W

Per 1 januari 2005 of in de loop van dat jaar (deelname aan) een aantal diensten worden stopgezet, waaronder project bemoeizorg, maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers, begeleid wonen, aanpak Antillianenproblematiek, Antilliaans jongerenproject Rumbo Nobo, deel van de psychosociale schuldhulpverlening, helft van het sociaal raadsliedenwerk, project Zwerfjongeren, KNAP, huiswerkbegeleiding, Digitolk, verlengde schooldag, co