23 november 2012

Gratis OV, ‘n commentaar in het ED

Niets is gratis.
Allereerst trapt de journalist weer de open deur in van ‘niets is gratis’. In de Raad werd deze mantra door sommige partijen ook tot in den treuren herhaald. Het lijkt erop dat men denkt dat de PvdA niet weet dat er toch ergens een rekening komt te liggen? Vreemd eigenlijk, zeker als men de jaarlijkse behandeling van de jaarrekening en begroting een beetje volgt. In deze twee belangrijke raadsvergaderingen laat de PvdA toch altijd duidelijk merken dat we wel weten om te gaan met de gemeentelijke financiën. Dus dat de inzet van GOV vraagt om allocatie van schaarse middelen is ons echt wel duidelijk. Maar goed, misschien komt dit besef nog eens bij de collega’s en de journalistiek?
 
Negen ton
Dan het bedrag van € 900.000. Het is de PvdA die tijdens de commissie behandeling heeft doorgevraagd naar de opbouw van dit bedrag omdat wij een kostenstijging van 80% onbegrijpelijk en onacceptabel vonden. En we hadden wel een idee waar deze stijging in kon zitten. Maar omdat er vanuit het ambtelijk apparaat en het college geen echt verhelderend antwoord kwam, zijn we, ondergetekende en fractievoorzitter Mieke Verhees, op bezoek gegaan bij Hermes. Ten eerste om de onderbouwing van de cijfers helder te krijgen, ten tweede om deze partner van onze gemeente te wijzen op de sociaal-maatschappelijke effecten van het GOV en tot slot om te kijken of er een opening was om de offerte substantieel te verlagen. En laten we nu alle drie de punten helder hebben gekregen. € 900.00 is dus niet nodig, het kan immers ook voor substantieel minder, namelijk rond de € 650.000.
 
Overstag
‘Coalitiepartij PvdA is overstag gegaan’. De PvdA is niet overstag gegaan! Het GOV is ooit mede door de PvdA tot stand gekomen. Het GOV was onderdeel van ons programma en de PvdA heeft het GOV de afgelopen jaren bij alle gelegenheden en in zeer heldere bewoordingen verdedigd (samen met een paar collega’s uit de raad zolas, SP, Ouderen Appèl en Leefbaar Eindhoven). Dit is niet overstag gaan, maar zeer consistent gedrag. Jammer en moeilijk te begrijpen dat de journalist het anders ziet.
 
WMO
Zelfs de GroenLinks wethouder die over deze gelden gaat vond het een goed idee om uit het WMO-overschot 2012 het GOV voor 2013 te financieren, mede omdat ze inziet dat het GOV het gebruik van de taxibusjes terug heeft gedrongen. En daar komt nog bij dat dit overschot, als het niet ingezet zou worden voor het GOV, gewoon in de algemene middelen zou zijn gevloeid. Dan was er geen sigaar meer, laat staan uit eigen doos.
 
Kortom, wat mij betreft een ongelukkig en onjuist ‘commentaar’. Bij deze rechtgezet.