24 november 2012

Gratis Openbaar Vervoer ook in 2013

Samenwerking
Samen met de SP, het Ouderen Appèl en Leefbaar Eindhoven hadden we een amendement opgesteld dat het raadsvoorstel 180 graden zou kantelen, van stoppen naar doorgaan. We zaten als PvdA scherp in het debat. Dat kon ook, want we hadden een sterke c{jcomments on}ase. Zeker ook omdat we, dat wil zeggen Mieke Verhees (onze fractievoorzitter) en ondergetekende, een verhelderend gesprek hadden gehad met het commercieel management van Hermes.
 
Immers we begrepen de prijsverhoging van bijna 80% die Hermes wilde doorvoeren niet en konden dit prijskaartje ook niet accepteren. Maar met een goed verhaal alleen ben je er nog niet. Gelukkig wisten we met de ondersteuning van de mede-indieners van het amendement de CDA-fractie mee te krijgen, waardoor er een nipte meerderheid ontstond (23 voor, 21 tegen). Dus wordt het succesvolle gratis openbaar vervoerproject in Eindhoven verlengd. En zoals blijkt uit de poll op de site van het Eindhovens Dagblad een resultaat waar bijna 75% van de Eindhovenaren blij mee is.
Apotheose
De apotheose van deze Raadsvergadering, die zo rond 12 uur beëindigd werd, was toch wel bijzonder. Enerzijds omdat een paar collega’s in de raad oprecht heel blij waren dat het gratis openbaar vervoer gered was, anderzijds omdat een andere partij wel zeer duidelijk zijn ongenoegen liet blijken. Na twee keer vragen om een schorsing werden de partijen die voor gestemd hadden zelfs betiteld als ‘dom’. Waarschijnlijk niet zo bedoeld en geroepen in de emotie van het moment, maar wel bijzonder.
 
Mooi is dat we vandaag als PvdA diverse positieve mails hebben ontvangen. Kortom het was een lastig dossier dat veel inspanning en energie heeft gekost. Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn, een cadeau voor de stad.