7 februari 2005

Gevraagd: Ervaringen overlast kamerverhuur

Op 23 februari zal hier in de raadscommissie Ruimtelijke pijler over worden gediscussieerd. Met name zal hier de vraag aan de orde komen of de verscherpte handhaving ook zijn vruchten heeft afgeworpen. In verband hiermee zouden wij graag van de mensen uit de stad horen wat hun ervaringen zijn, positief en negatief. Graag zouden wij u daarom willen verzoeken om ons het volgende te laten weten:

 1. Is in uw wijk/buurt nu of in het verleden sprake geweest van overlast als gevolg van kamerverhuurpanden;
 2. Is er ook het afgelopen half jaar sprake geweest van overlast van kamerverhuurpanden;
 3. Indien ja op de vorige vraag, kunt u dan zo veel mogelijk aangeven:
  • de datum van de overlast
  • omschrijving van de overlast
  • of u de overlast bij de politie en/of gemeente hebt gemeld
  • en indien gemeld of en hoe hiertegen is opgetreden door de gemeente

Uw reacties kunt u tot uiterlijk 20 februari sturen aan:

Gemeente Eindhoven
Raadsgriffie, t.a.v. R. van der Meer
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

of per e-mail:

r.vd.meer@eindhoven.nl

Tenslotte willen wij u informeren over de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie. Zoals gezegd zal het onderwerp waarschijnlijk in de raadscommissie Ruimtelijke pijler van 23 februari aanstaande worden behandeld (aanvang 20.00 uur). Als u dat wilt kunt u in de vergadering de commissie toespreken over dit onderwerp. Dit dient u wel minimaal 3 werkdagen van te voren aan te vragen bij de secretaris van de commissie, de heer Honing (tel. 2382488, e-mail m.honing@eindhoven.nl). Bij hem kunt u ook informatie inwinnen over het tijdstip waarop het onderwerp vermoedelijk wordt behandeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mary Fiers