27 juli 2009

Gemeenteraadsverkiezing 2010

Verkiezingsprogramma

De verkiezingscommissie bestaat uit Jack Tinnemans, Jaqueline Vriens, Arnold Raaijmakers, Ab.J.Oosting, Stephen Goth, Mieke Verhees en Marco Swart. Uw suggesties zijn meer dan welkom.

Oproep kandidaten gemeenteraad

Het is aan de politiek om te bepalen hoe Eindhoven eruit moet zien in 2030. En aan de PvdA om daar richting aan te geven vanuit sociaal-democratisch perspectief. Nu en van 2010 tot 2014. Er speelt veel, in de samenleving en in de stad, en van PvdA-raadsleden en bestuurders wordt gevraagd om dat op een aansprekende manier te vertalen naar beleid.

De PvdA Eindhoven zoekt geschikte kandidaten om hier na de gemeenteraads verkiezingen mede invulling aan te geven. In de bijlage treft u een oproep aan om u hiervoor te kandideren. In de oproep zijn de diverse profielen alsmede de sollicitatieprocedure beschreven.

Bij uw kandidaatstelling dient u twee documenten ondertekend bij te voegen. Het betreft de ‘interne bereidheidsverklaring’ en de ‘gedragscode’. U kunt ze hier downloaden.