26 augustus 2010

Gemeente wil besparen met vacaturestop

Ondanks de vacaturestop wil de gemeente ‘échte talenten’ wel ge­woon blijven binnenhalen. Depla: „ Het zou dom zijn om dat niet te doen. Je moet natuurlijk wel een aantrekkelijke werkgever blijven en bovendien ook naar de langere termijn kijken. De komende tien jaar gaat zo ongeveer een kwart van het totaal aantal gemeentelijke ambtenaren met pensioen. „Het lijkt nu moeilijk voor te stellen, maar vanaf 2015 hebben ook wij te maken met krapte op de arbeids­markt. Vandaar ook dat we wel aandacht blijven besteden aan de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Ze hebben geen baangarantie, maar wel een werk­garantie. Dat betekent dat ze flexi­beler moeten zijn, makkelijker moeten kunnen doorstromen naar andere functies.”

Om de kosten voor de inhuur van derden – al langer een heikel punt in Eindhoven – nog verder in te dammen, komt een speciale werk­groep later dit jaar met aanvullen­de maatregelen. „ Op dat punt heb­ben wel al stappen gezet, maar er moeten nog meer stappen gezet worden. Als je een bepaalde post voor het vierde jaar op rij door ie­mand van buiten laat invullen, doe je iets niet goed.”

In het coalitieakkoord van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks is afge­sproken om de komende periode minimaal 12,5 miljoen euro op de eigen gemeentelijke organisatie te bezuinigen. In december komt het college met voorstellen om in to­taal zo’n 40 miljoen te bezuinigen. Volgend voorjaar is het dan aan de raad om keuzes te maken.

Ad de Koning