21 oktober 2010

Geen wilde dieren in wintercircus 2012

Het Parktheater heeft naar aanleiding van de motie een gesprek gehad met de indieners. Daarbij heeft de directeur van het Parktheater, Giel Pastoor, toegezegd dat het Parktheater vanaf het seizoen 2012 geen wilde dieren meer zal programmeren voor het Internationaal Kerstwintercircus. In 2011 zal het aantal wilde dieren in de programmering al verminderen.“Het Parktheater ziet dezelfde urgentie als de  PvdA en GroenLinks, maar heeft tijd nodig om dit versneld door te voeren. Het niet meer programmeren van wilde dieren is echter in lijn met het ingezette beleid van het Parktheater.”

De indieners van de motie, de gemeenteraadsleden Paul van Liempd (PvdA) en Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks), begrijpen dat het Parktheater tijd nodig heeft omdat het al contracten gesloten heeft voor de Internationaal Kerstwintercircussen in 2010 en 2011.

“Wij willen het Parktheater, in een tijd waarin de cultuursector hard getroffen wordt door rijksbezuinigingen niet met een extra financiële tegenvaller belasten. We zijn blij dat het Parktheater een verstandig en goed besluit genomen heeft en daarmee de lijn van de motie volgt. Het theater is hiermee een voorbeeld voor andere theaters in het land en ook voor circussen die de stad aan doen.”

In eerste reactie reageert wethouder Lenie Scholten (GroenLinks) van dierenwelzijn verheugd op dit voornemen van het Parktheater. “Ik kan dit besluit van het Parktheater alleen maar toejuichen.”

De raadsfracties van PvdA en GroenLinks dienden in de gemeenteraadsvergadering van 21 september een motie in tegen voorstellingen met wilde dieren in gemeentelijke gebouwen. De motie is in die vergadering doorverwezen naar de commissievergadering. Nu het Parktheater besloten heeft te stoppen met de programmering van wilde dieren in het Internationaal Kerstwintercircus zullen de fracties de motie intrekken.