9 april 2010

Geen wethouderspost Gaby van den Biggelaar

„Uiteindelijk heb ik besloten om het toch niet te doen. Ik was eigen­lijk al te veel bezig met de wereld die voor me open lag”, aldus Van den Biggelaar. „Er zijn mensen die het wethouderschap een soort ere-baantje vinden, maar het is ge­woon kei- en keihard werken met alle openbaarheid en publiciteit die daar bij horen.”

Daarbij twijfelt Van den Biggelaar er ook aan of ze zich wel helemaal thuis zou voelen in de beoogde coalitie. Vier jaar geleden was zij de leider van de onderhandelin­gen. „Daarom werd ik ook wel de ‘moeder van de coalitie’ genoemd. Van de partijen die nu om tafel zit­ten zijn er drie van de voormalige oppositie. Ik heb daar geen oor­deel over, maar het zou voor mij misschien toch wel lastig worden.” Van den Biggelaar, die onlangs toe­trad tot het landelijk bestuur van de PvdA, weet nog niet wat ze ver­der gaat doen. „Natuurlijk is er het gezin”, zegt ze, „ik heb nog twee thuiswonende kinderen en een man die ook een drukke baan heeft. Trouwens, ik denk dat het voor mij ook heel goed is om na twaalf jaar enige afstand te nemen van de Eindhovense politiek.”

Aan het onderhandelingsfront is het ondertussen trouwens oorver­dovend stil. Volgens insiders vin­den er dagelijks meerdere gesprek­ken plaats. Eerder heeft formateur Annemiek Toonen gezegd dat ze ruim de tijd wil nemen om veel za­ken goed te regelen en onder te brengen in een coalitieakkoord. Het streven is om uiterlijk 27 april de nieuwe wethoudersploeg en het akkoord te presenteren.

Corrie de Leeuw