31 januari 2010

Geen rekening gehouden met gevoelens regio

 

D66 vreest voor de leefbaarheid. „Op basis van dit advies kan Eind­hoven Airport ongebreideld groeien”, reageert D66-fractievoor­zitter Mary-Ann Schreurs. De Eindhovense oppositiepartij VVD is ‘blij’ met een advies dat een ‘ster­ke regionale luchthaven’ mogelijk maakt, zegt woordvoerder Joost Helms.

Veldhovense politici zijn overwe­gend negatief. „We zijn niet per de­finitie tegen uitbreiding van Eind­hoven Airport. Maar we zijn wel bezorgd over de leefbaarheid”, zegt PvdA-raadslid Robert Tops. VVD-fractievoorzitter Nel Aarts vindt een ’gepaste uitbreiding’ ac­ceptabel. „Maar niet ongebreideld. Het geluid mag niet toenemen.” Dat Defensie geluidsruimte inle­vert, wuift Aarts weg. „Dat is ruim­te die ze nooit gebruiken. En daar komt écht lawaai voor terug.”

Hans van de Looij van GBV noemt een groei met 25.000 vluch­ten ‘over de grens’. „Uitbreiding kan, mits de geluidsbelasting niet toeneemt, de veiligheid niet in het gedrang komt en er niet in de nacht wordt gevlogen. Dit voorstel is daarmee in strijd.”

D66- lijsttrekker Willem Hornman noemt luchtvaart ‘van essentieel belang’ voor de regio. Maar een groei met 25.000 vliegbewegingen noemt hij ‘geen positieve ontwik­keling’. De Bestse CDA-fractievoorzitter en oud-wethouder Paul Gondrie noemt het ’positief’ dat Defensie bereid is geluidsruimte in te leve­ren. „Dat is, zolang ik in de poli­tiek zit, altijd onbespreekbaar ge­weest. Maar over de voorgestelde verruiming van de openingstijden heb ik me verbaasd. Daar ben ik het zeker nog niet mee eens. Ik ver­moed dat dit een verkapte manier is om Ryanair aan een base op Eindhoven Airport te helpen.”

Raadsleden uit Son en Breugel zeggen dat de bouw van 3000 wo­ningen in Sonniuswijk onmogelijk is als Eindhoven Airport mag door­groeien tot 43.000 vluchten.

Arnold Mandemaker
Peter Scholtes