18 januari 2006

Geen lijstverbinding GroenLinks

Partij van de Arbeid en GroenLinks zullen in Eindhoven geen lijstverbinding aangaan bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart. GroenLinks had de PvdA gevraagd om een lijstverbinding te overwegen. De PvdA is bij deze overweging tot de conclusie gekomen dat een lijstverbinding te veel vragen op zou kunnen roepen. Daarbij heeft ook de mening van haar partijleden een rol gespeeld. Voorzitter Cools van de PvdA heeft wel waardering voor het verzoek van GroenLinks: “Inhoudelijk kunnen onze partijen het goed met elkaar vinden. Als je onze programma’s vergelijkt hebben we bijvoorbeeld op het gebied van milieu en sociale zaken dezelfde ambities. Een lijstverbinding met GroenLinks zou om die reden voor de hand kunnen liggen”.  De reden dat de PvdA niet kiest voor een lijstverbinding is dan ook van andere aard. Cools: “Een lijstverbinding kan ook worden uitgelegd als een voorschot op komende coalitie-onderhandelingen. We willen niet de indruk wekken dat de PvdA en GroenLinks na de verkiezingen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zouden zijn. Dit neemt overigens niet weg dat tijdens de onderhandelingen GroenLinks geen serieuze gesprekspartner zou zijn. Dit laatste geldt trouwens voor alle politieke partijen in de stad”.