29 mei 2013

Functies en nevenfuncties fractieleden PvdA

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat haar volksvertegenwoordigers transparant opereren. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling is funest voor het vertrouwen tussen burger en politiek. Daarom heeft de PvdA, naast landelijke en gemeentelijke richtlijnen, een aanvullende gedragscode voor haar bestuurders en volksvertegenwoordigers ingesteld.
Daarom publiceert de PvdA, naast de publicatie op de gemeentelijke website, ook op haar eigen site een lijst van functies en nevenfuncties van haar fractieleden.
In deze lijst zijn functies behorende bij het raadslidmaatschap (zoals het raadslidmaatschap zelf en het lidmaatschap van raadscommissies) en niet opgenomen. Informatie over het lidmaatschap van commissies vind u hier.

Dikgedrukte functies zijn functies die beroepsmatig worden uitgevoerd, de overige functies zijn nevenfuncties.

Jan van den Biggelaar (fractievoorzitter)

 • Werkzaam bij Palet (provinciaal steunpunt multiculturele ontwikkeling)
 • Lid algemeen bestuur industrieschap Ekkersrijt
 • Lid van het bestuur stg. 18 september
 • Voorzitter tennisclub Engelsbergen

Gaby van den Biggelaar

 • Lid algemeen bestuur Ergonbedrijven
 • Bestuurslid Stichting Leergeld Eindhoven

Wildrik Burema

 • Directeur/eigenaar Reclamestudio Wildrik
 • Bestuurslid Stichting Eindhovense Techniek Evenementen (SETE)
 • Lid van de Kwaliteitskring Boulevard Zuid

Harry Janssen

 • Medewerker DOBA Onderwijsadviseurs

Mary Fiers

 • Hoofd dienst Verblijf bijNovadic-Kentron, instelling voor verslavingszorg

Petra van Kessel

 • Medewerker Klantbeheer bij Woonbedrijf (voorheen HHvL)

Paul van Liempd

 • Medewerker MCB Information Services BV
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Dualisering Bestuursorganen SRE

Jacques van der Meer

 • Lid KBO en ANBO
 • Lid Federatieraad Overleg van Ouderenorganisaties
 • Lid Beleidsadviesgroep wonen-woonomgeving bij het OVO
 • Lid Beleidsadviesgroep gezondheid en welzijn bij het OVO
 • Voorzitter bewonerscommissie VVE De Greide
 • Buurtcoordinator Leefbaarheidsteam Kronehoef
 • Buurtcoordinator Kronehoef Midden
 • Lid redactiecommissie Kronehoef Gazet
 • Lid kwaliteitskring Stratumseind e.o.
 • Lid kwaliteitskring Dommelstraat-Stationskwartier
 • Lid kwaliteitskring Kruisstraat-Woenselse Markt
 • Waarnemend lid Regiegroep Woonservice Eindhoven namens de Federatie Overleg voor Ouderenorganisaties en het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven
 • Lid sociale werkgroep International Politie Association (IPA) voor hulp aan gehandicapten kinderen en psychiatrische patienten in Polen
 • Lid Vriendenkring van de politie
 • Lid Marktadviescommissie
 • Lid St Vincentiusvereniging
 • Lid Koninklijk Mannenkoor La Bonne Esperance
 • Algemeen adviseur KBO Kring Eindhoven (Katholieke Bond Voor Ouderen)
 • Lid werkgroep Fakkeloptocht
 • Lid projectteam en actie-eigenaar van 4 projecten in de woonservicezone Oud Woensel e.o.
 • Adviseur werkgroep Association Developpement Niabina in Mauritanie
 • Adviseur bij de Stichting Dusabana voor Rwanda
 • Adviseur bij de Stichting Rudly voor Suriname (hulp aan sociaal zwakkere kinderen )
 • Lid werkgroep Stap Twee (interculturalisatie en zorg om de allochtone ouderen beter toegankelijk te maken voor gezondheidszorg)

Toon Meulensteen

 • Programmacoördinator bij Loket W

Voor gemeenteraadsleden in Eindhoven geldt een gedragscode. De tekst hiervan kunt u hieronder downloaden. Daarnaast kent de PvdA een eigen gedragscode, die aanvullend is op de gemeentelijke code. Ook deze tekst kunt u hieronder downloaden.

Beide gedragscodes gelden voor PvdA-gemeenteraadsleden in Eindhoven.