10 januari 2004

Fractievoorzitter hekelt in Nieuwjaarstoespraak het onsociale collegebeleid

2003 was ook het jaar waarin we als fractie nadrukkelijker naar ons zelf keken. Harde oppositie wekte ook nog wel eens het idee dat we reageren vanuit de houding Hier hadden wij moeten zitten. De indruk die dit naliet was een soms wat rancuneuze fractie.

Het jaar 2003 was het jaar dat Rob van Gijzel geen burgemeester werd. Bent U benieuwd naar de nieuwe die inmiddels zijn honderd dagen vol heeft? Ik kom er straks even op terug. Maar eerst nog even wat hebben we geleerd.

We hebben geleerd, maar we zijn ook eigenwijs gebleven. Met de ellende die Balkenende 2 uitstort over de steden en de duidelijke verrechtsing in Eindhoven is een sociaal democratisch gedachtegoed alleen maar noodzakelijker. Maar gelijk hebben of gelijk krijgen zijn verschillende zaken.

We hebben ons met de fractie zeer intensief bezig gehouden met de voorbereiding van algemene beschouwingen We sloten meer aan bij wat er ligt en wat er aanvullend moet om een sterke en sociale stad te krijgen en te houden. Samen stad maar dan sterk en sociaal.

Per beleidsterrein kozen we maximaal een of twee speerpunten die we met wisselende meerderheden binnen haalden. Hiermee doorbraken wij de trend van de eerste algemene beschouwingen waarin het moties en amendementen regende. Een paar voorbeelden.

  • De gelden voor het gratis openbaar vervoer zijn gebruikt voor verlenging van de reductieregeling en hielden raadsbreed het armoede beleid grotendeels overeind.
  • Samen met het CDA maakte we gelden vrij voor breedte sport.
  • We haalden het VTA beleid naar voren
  • We kregen een meerderheid tegen de voorgenomen bezuinigingen op Onderwijskansen beleid.

Onze moties over 30 % sociale woningbouw in Meerhoven ging het niet halen en werd ingetrokken om de discussie te kunnen voeren bij de Woonvisie.

Zonder op alle voorbeelden in te gaan denk ik te mogen stellen dat we vooral voor de inhoud gingen en met wisselende meerderheden hebben gewerkt in de raad.

In samen stad en in de verkiezingsprogramma