3 april 2009

Fractie komt met nieuw pakket crisismaatregelen

Daarnaast wil de fractie dat de buurtbedrijven, die nu alleen in de krachtwijken actief zijn, per direct worden uitgebreid naar andere wijken. "Ook hier staan mensen te trappelen.", aldus Depla. Meer algemeen zijn de voorstellen om de regeling voor starterleningen uit te breiden, vijf energiebesparende maatregelen versneld in te voeren en de investeringslening voor duurzame investeringen uit te breiden. Met deze laatste lening, bedoeld voor particulieren, zouden inwoners goedkoper kunnen investeren in duurzame oplossingen in en om het huis. De PvdA kiest bewust voor investeringen in duurzaamheid. Depla: "Laten we van de nood een deugt maken. Als we nu extra investeren in duurzaamheid, snijdt het mes aan twee kanten. We investeren in de werkgelegenheid van vandaag, en de kwaliteit van leven van morgen." Depla realiseert zich dat niet alle plannen direct haalbaar zullen zijn: "Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Maar gelukkig is het zo dat er gekozen kan worden. Daarom bieden we dit pakket maatregelen ook aan aan het college. Op deze manier willen we op een positieve manier meewerken aan de oplossing van de crisis. Alleen maar kwekken dat het allemaal niet hard genoeg gaat, zet geen zoden aan de dijk."