13 mei 2009

Fractie adviseert college over Essent-aandelen

De fractie van de PvdA in de Eindhovense gemeenteraad heeft afgelopen maandag het college van B&W geadviseerd de Eindhovense Essent-aandelen niet te verkopen. De fractie schaart zich unaniem achter de inhoud van de motie die op 24 april in Provinciale Staten is aangenomen. Hiermee is er in Eindhoven een raadsmeederheid tegen verkoop. In eerste instantie gaf de fractie aan -mede gelet op de kleine hoeveelheid aandelen wat Eindhoven in bezit heeft- de ontwikkelingen in de Provincie af te willen wachten. Met het aannemen van de motie op 24 april heeft Provinciale Staten een besluit genomen en daarmee haar positie bepaald. De Eindhovense PvdA-fractie kan zich in dit besluit vinden. Voor de fractie is het een logisch principe dat aan een meederheidsuitspraak van collega-volksvertegenwoordigers uitvoering wordt gegeven. Met het advies is er nu in de Eindhovense gemeenteraad een meerderheid tegen verkoop van de Essent-aandelen. Eerder lieten SP, GroenLinks, Leefbaar Eindhoven, de Stadspartij het Ouderenappél en de LPF al weten tegen verkoop te zijn. Gisteren sloot ook de ChristenUnie zich hierbij aan. Binnenkort zal het Eindhovense college van B&W een besluit nemen over de verkoop.