1 september 2010

Fietsen verwijderen

Met de nieuwe uitbreiding van het aantal fietsenstallingen – hoeveel de uitbreiding bedraagt kan het college nog niet zeggen – denkt het aan de eerste voorwaarde te voldoen. Zeker nu er al eerder dit jaar nieuwe fietsenstallingen zijn bijgekomen: op het 18 septemberplein, aan de centrumzijde van het NS-station en de elektronische fietsenrekken – Velomove – op verschillende plaatsen in de stad.

Voordat het zogenaamde gebiedsgerichte handhavingsbeleid wordt ingevoerd gaat de gemeente waarschuwingsborden plaatsen. Mensen die hun fiets fout hebben geparkeerd zullen op hun gedrag worden aangesproken en er komen campagnes die fietsers op de stallingen wijzen, zo heeft het gemeentebestuur laten weten.

Maria van Rooijen