3 december 2004

Extra raadsvergadering 13 december

De brief van de fractievoorzitters aan Burgemeester Sakkers is hier te lezen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, tevens voorzitter van het college.

CC: het presidium, leden van de raad, pers
Eindhoven, 2 december 2004

Geachte heer Sakkers,

Op 30 november vernamen wij via een zeer summier persbericht dat wethouder van de Grinten zijn ontslag heeft aangeboden omdat hij onvoldoende vertrouwen geniet bij de coalitiepartijen.

Het besluit van wethouder van der Grinten heeft ons zeer verrast, temeer er van een ‘gebrek aan vertrouwen’ door geen enkele partij in een daartoe geeigend politiek-bestuurlijk gremium (lees: niet in een raads- of commissievergadering) melding is gemaakt.

Onze fracties vinden het niet meer dan normaal dat een ingrijpende politieke gebeurtenis als het vertrek van een wethouder (zonder dat de raad daar aan te pas gekomen is) op een zo kort mogelijke termijn door de raad besproken kan worden.

De summiere toelichting door het college op het ontslag van wethouder van der Grinten sterkt ons hierin.

Op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet verzoeken ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Eindhoven, u namens hun respectievelijke fracties tot het bijeenroepen van een extra raadsvergadering op maandag 6 december 2004.

Tevens verzoeken wij u om ook wethouder van der Grinten (op grond van artikel 48 lid 2 Gemeentewet nog in functie tot 30 december 2004) voor deze vergadering uit te nodigen.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA,
J. van den Biggelaar, fractievoorzitter.
Namens de fractie van de VVD,
J.C. Schut, fractievoorzitter.
Namens de fractie van de SP,
B. Gerard, fractievoorzitter.
Namens de fractie van de Stadspartij,
J. Vleeshouwers, fractievoorzitter.