2 juni 2005

Extra commissievergadering BOSE

Het is voor inwoners van Eindhoven mogelijk in te spreken bij een commissievergadering. U krijgt dan bij aanvang van het agendapunt vijf minuten de tijd om uw mening over het agendapunt aan de commissie mee te delen.

Hebben de voorzitter of leden van de commissie vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u nog gelegenheid om daarop te reageren. Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dat dan tenminste 2 x 24 uur voor het begin van de vergadering bij de voorzitter van de commissie. U kunt dat doen via de betrokken commissie-secretaris, Tel: 2382488 of 2382489.

U kunt zich ook melden via e-mail. Tenminste 24 uur voor de vergadering krijgt u bericht over het vermoedelijke tijdstip van behandeling van het agendapunt. Meldt u zich te laat dan bepaalt de commissie of u het spreekrecht alsnog wordt toegestaan.
De agenda van de extra commissievergadering, het oplegvel van het raadsvoorstel, en het raadvoorstel zelf kunt u hieronder downloaden.

Agenda extra commissievergadering

Raadsvoorstel inzake voorkeursalternatief Trajectnota MER BOSE

Oplegvel Raadsvoorstel inzake voorkeursalternatief Trajectnota MER BOSE