23 maart 2010

En we noemen haar: Fris Paars

Door de fractie van de PvdA is opgetogen gereageerd op de beoogde coalitie samenstelling. Er ligt nog een stevige formatieklus voor ons, maar er is een stevig vertrouwen in de nieuwe partners. De programmatische verkenningen van de informateur stemmen ons positief over het vervolg; wij zullen ons maximaal in gaan spannen om tot een sterk en sociaal akkoord te komen.
 
Tijdens de informatiegesprekken is met de beoogde coalitiepartners nadrukkelijk gesproken over onderling vertrouwen. Deze gesprekken waren open, eerlijk en indringend en hebben geleid tot een vertrouwensbasis waarop een stabiel college gevormd kan worden. Daar staan wij achter en daar willen wij voor gaan.
 
Bij de start van een nieuwe club hoort ook afscheid van de oude, en dat doet pijn. De informateur heeft geoordeeld dat op basis van de verkiezingsuitslag en de programma’s voormalige partners CDA en SP geen deel zouden moeten uitmaken van de beoogde coalitie. Dit betekent dat er voor het eerst in de geschiedenis van Eindhoven gewerkt wordt aan een coalitie zonder het CDA, of één van haar voorgangers.
 
Ook nemen we na vier jaar eendrachtige samenwerking afscheid van de SP. Een rechtstreeks gevolg van het verlies bij de verkiezingen en de programmatische afstand tot de VVD.
 
Wij betreuren dat, maar hebben er vertrouwen in dat we elkaar -ook binnen de nieuwe verhoudingen- op een constructieve wijze zullen weten te vinden.
 
Morgen breekt een nieuwe fase aan in de onderhandelingen. De formatie gaat van start. Wij hebben Annemiek Toonen bereid gevonden om ook deze fase, nu als formateur, te gaan begeleiden.
 
De PvdA gaat deze fase met veel vertrouwen in. Vertrouwen in onze partners, vertrouwen in onszelf en vertrouwen in een sterke en sociale toekomst van onze stad.

Lees hier het advies van de informateur