19 januari 2010

Eindhovense politiek: ‘Investeren in topsport’

Interessant is waar de politiek het geld vandaan wil gaan halen. Want alle grote partijen (PvdA, CDA, SP en VVD) en GroenLinks gaven aan niet uit te sluiten dat straks ook op sport bezuinigd zal moeten worden. Misschien kun­nen de investeringen voor de top­sport( evenementen) betaald wor­den uit de pot Citymarketing, zo opperden VVD en GroenLinks. Als met topsport geld gemaakt kan worden, moet dat ook ten goe­de komen aan de breedtesport, zo gaf onder meer D66 aan.

 

Die breedtesport is de voorbije ja­ren al behoorlijk versterkt, zeiden de vertegenwoordigers van de coa­litiepartijen PvdA, SP en CDA. Ze doelden onder meer op de komst van kunstgrasvelden en duurza­me- energieprojecten en de profes­sionalisering van de Eindhovense Sportraad ( ESR). Wel werd alom erkend dat de regeldruk voor veel clubs nog altijd een probleem is. De ESR laat zich op dat punt nog te weinig zien, verklaarden men­sen van Hockeyclub Eindhoven, tennisvereniging Volley en voetbal­vereniging RPC.

De PvdA, GroenLinks, CDA en OuderenAppèl bleken wel te voe­len voor de terugkeer van de jeugd­sportsubsidie. De laatste twee par­tijen verlangen van de clubs wel concrete tegenprestaties op so­ciaal- maatschappelijk gebied.

Rob de Bruyn