20 mei 2009

Eindhoven wil geen RWE aandelen

Gisteren is in de gemeenteraad een motie aangenomen om in te stemmen met de verkoop van de Eindhovense Essent-aandelen. De motie werd door een deel van de PvdA-fractie gesteund. Aanleiding voor de motie was het besluit van Provinciale Staten om de Brabantse aandelen te verkopen. Hierdoor is voor Eindhoven een nieuwe situatie ontstaan. Vasthouden aan de aandelen zou in praktijk betekenen dat Eindhoven aandeelhouder zou worden van ‘kolenboer’ RWE. Omdat in de motie expliciet een voorbehoud gemaakt is ten aanzien van instemming van de minister, kon een meerderheid met de motie instemmen. Een minderheid in de fractie stemde om princiële redenen tegen de motie.