15 september 2010

Eindhoven wil adviezen NRE-rapport toepassen

De commissieleden konden zich in grote lijnen vinden in de forse kritiek die in het Rekenkamerrap­port op de gang van zaken bij de verkoop van NRE wordt gegeven. Het rapport is geschreven door de gezamenlijke rekenkamercommis­sies van Eindhoven, Cranendonck, de Kempengemeenten en Veldho­ven. De gemeenten die aandeel­houder waren van het Eindhoven­se energiebedrijf, werden ‘vooral gedreven door het binnenhalen van de zilvervloot’, zo luidt een van de conclusies van het deze zo­mer verschenen rapport.

 

Tom van den Nieuwenhuijzen van GroenLinks stelde ‘dat we dit niet meer moeten willen’. Het commis­sielid stoorde zich vooral aan de houding van NRE-directeur Paul Dijkstra. Die was alleen bereid te­gen betaling aan het onderzoek van de rekenkamercommissies mee te werken, zo blijkt uit het rapport. Ook voorzitter Mario van Hamersveld van de Eindhovense rekenkamercommissie benadrukte gisteravond dat Dijkstra herhaalde­lijk was uitgenodigd zijn zegje voor de commissie te doen, maar keer op keer weigerde te verschij­nen. „We kunnen en moeten hier van leren”, voegde Ans Heester­beek (SP) daar aan toe. „Dit gaat over heel veel geld en heel veel mensen en heeft bovendien betrek­king op iets waar we misschien wel niet zo veel verstand van heb­ben.” Monique List ( VVD) consta­teerde bovendien dat de gemeente­raad ‘onvoldoende was toegerust om iets aan de situatie te kunnen doen’. „We zaten in een rijdende trein die we eigenlijk zelf niet kon­den bijhouden”, aldus List.

Wethouder Depla sprak van ‘een ingewikkeld rapport’. „Maar als wethouder neem je de mooie en de slechte dingen over, zo werkt het nu eenmaal in de politiek."

Ad de Koning