23 oktober 2009

Eindhoven moet veiliger!

Het beleidskader Integrale Veiligheid, dat tot stand is gekomen in samenspraak met de burgemeester en raad, moet dan ook een keerpunt vormen. Er zijn daarin duidelijke prioriteiten geformuleerd, met stevige ambities en concrete doelstellingen zoals het terugdringen van het aantal auto-inbraken met 20% en fietsendiefstallen met 20%, vermindering van het aantal criminele jongeren enzovoorts.

De PvdA staat achter deze plannen en realiseert zich dat hiervoor extra geld nodig zal zijn. Die keuze ligt bij de gemeenteraad. De Partij van de Arbeid wil dit plan in ieder geval niet laten verwateren door in te schikken op de ambities, ook als dat tot moeilijke financi