20 januari 2010

Eindhoven krijgt drie led-sportvelden

Ook komt er, om de lente in te lui­den, een interactief lichtkunst­werk van een bloem naar de stad. De bloem kleurt mee met de om­geving. Afhankelijk van welke kleu­ren voorbijgangers dragen, past het licht zich aan. „Bij City of Light hoort ook duur­zaamheid”, aldus Fiers. Zo wil ze alle bushokjes vervangen. In de nieuwe abri’s gaat het licht auto­matisch uit als de laatste bus gepas­seerd is. Ze hoopt dat het plan nog dit jaar uitgevoerd kan worden. Verder staan dit jaar een aantal op­leveringen van led- straatverlich­ting op het programma. Op Strijp-S komt een interactieve over­steekplaats die met licht aangeeft wanneer je veilig kunt oversteken.

„Binnen het onderhoudsprogram­ma van de openbare verlichting vervangen we alle traditionele straatverlichting door leds”, zegt Rik van Stiphout, programmama­nager Licht. „We hebben over de jaren 2008 tot en met 2010 een budget van een miljoen om lichtprojecten te financieren of te co-financieren. We willen dat de dingen die dit jaar ontstaan beklijven en niet op­houden als het jaar voorbij is.”

Niet overal heeft het plaatsen van led- lampen al zin. Doordat de lichtsterkte anders is, is het voor bepaalde drukke wegen en straten niet milieuvriendelijker om led-verlichting te nemen.
Behalve de gemeente, die als kata­lysator wil optreden, organiseren diverse andere partijen activiteiten in het ‘lichtjaar’. In de bibliotheek zijn lezingen over licht in relatie tot de seizoenen en bij Schrijvers in het Licht komen auteurs aan het woord. Fontys organiseert in samenwerking met De Ontdekfa­briek op Strijp-S exposities over het onderwerp. In de loop van het jaar komen er nog meer projecten bij.

Jody van den Tillaart