15 september 2010

Eindhoven financieel in zwaar weer

Maar dat is niet genoeg, zo meldde wethouder Staf Depla (financiën) gisteravond aan de Eindhovense politiek. Wachten met bezuinigen tot de begroting voor 2012 noemde hij ‘onverantwoord’. „Want vol­gend jaar gaan we al merken dat we bijvoorbeeld voor bijstandsuit­keringen meer moeten gaan uitge­ven.”

Het college van B en W gaat dus volgende week vrijdag een ge­meentebegroting voor 2011 presen­teren waarin al 15 miljoen wegge­streept is. Dat zal nog voornamelijk ‘snijden in eigen vlees’ zijn. „ Maar het jaar daarop zal de stad het echt gaan voelen”, waarschuwt Depla alvast.

De voorstellen van B en W moe­ten dan nog wel door de gemeente­raad worden goedgekeurd. Maar dat ook die overtuigd is van de noodzaak tot bezuinigen, bleek dinsdagavond al wel uit de reac­ties.

De totale begroting van Eindho­ven dit jaar was 800 miljoen euro. Daarvan kwam 250 miljoen euro uit het gemeentefonds.

Depla had gisteren een tweede schokkende mededeling: het ge­meentelijk apparaat heeft dit jaar al voor een bedrag van 46 miljoen euro aan externe deskundigheid in­gehuurd.
Het gemeentebestuur probeert al jaren tevergeefs grip op deze kos­tenpost te krijgen. Voor dit jaar was een plafond van 16 miljoen eu­ro afgesproken. En hoewel op­nieuw besloten is om nog nadruk­kelijker een vinger aan de pols te houden, sluit Depla een verdere stijging van het bedrag niet uit. Hij noemde dat zelf ‘schrikbarend’, en zei naderhand in een toelichting dat hij gevloekt had om de hoogte van het bedrag, „maar vooral om­dat we het niet wisten”.

Corrie de Leeuw